WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

SKUTKI ZAWODNOŚCI WYROBU

POWSZECHNEGO UŻYTKU ) 1.trzeba dokonać naprawy w ramach gwarancji 2.wiadomość o usterce roznosi się wśród klientów, wyrób uzyskuje złą reputację 3.wiąże się to z kosztami poniesionymi przez firmę oraz z wielkością utraconych szans, szczególnie gdy jest to produkt nowy 4.w przypadku produktów wyspecjalizowanych, profesjonalnych usterki mogą spowodować zażądanie przez klientów zadośćuczynienia

Skutki zawodności Ustalanie czas Badania zawodności Cele miniaturyzacji Skutki miniaturyzacji Metody miniaturyzacji Przyczyny ograniczeń Ograniczenia miniaturyzacji Wyt. cienkowarstwowych układów scalonych Wyt. grubowarstwowych układów scalonych Wytwarzanie monolitycznych układów scalonych Układy funkcjonalne Mikroelektronika

miniaturyzacji

firmę

wielkością


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL