WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

PRZYCZYNY OGRANICZEŃ MINIATURYZACJI

1.mała efektywność objętościowa elementów indywidualnych

2.mały współczynnik wypełniania przestrzeni


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL