WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

OGRANICZENIA MINIATURYZACJI UKŁADÓW SCALONYCH

TECHNOLOGICZNE – dot. Aparatury o różnej rozdzielczości

CIEPLNE – wiąże się z tym odpowiednie wydzielanie mocy

WYNIKAJĄCE Z FLUKTUACJI DOMIESZEK – jeżeli zmniejszają się obszary funkcjonalne, na jednostkę objętości przypada mniejsza liczba domieszek a zatem liczba domieszek fluktuuje

PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO – generacja par elektron – dziura zmienia się mechanizm generacji nośników prądu

UKŁADÓW ZASILAJĄCYCH – miniaturyzacja nie postępuje proporcjonalnie do miniaturyzacji układów scalonych


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL