WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

Metody projektowania obwodów

RĘCZNA – rysunek lub wyklejanie w skali 2:1, dziś niestosowana

KOMPUTEROWA MINIMALNA – rysowanie przy pomocy komputera, zaletą jest łatwe nanoszenie poprawek

KOMPUTEROWA PEŁNA


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL