WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

WYKONYWANIE OBWODÓW DRUKOWANYCH JEDNOWARSTWOWYCH

Dla jednowarstwowych podstawą jest klisza fotograficzna< /p>

Grubość podłoża – 0.86 mm

METODA FOTOCHEMICZNA

1.Oczyszczanie sproszkowanym pumeksem

2.Pokrywanie emulsją światłoczułą

3.Odwirowanie – suszenie

4.Naświetlanie ( negatyw )

5.Wywołanie ( wypłukanie w wodzie )

6.Uodpornienie emulsji ( kwas chromianowy )

7.Barwienie ( korekta ręczna )

8.Trawienie ( chlorek żelazawy, kwas azotowy )

Cu + 2Fe Cl3 => CuCl2 + 2Fe Cl2

2Cu + 2Fe Cl3 => 2Cu Cl2+ 2Fe Cl2

Chlorek miedziawy – trudno rozpuszczalny osadza się na folii

Czas trawienia – grubość folii, stężenie roztworu, mieszanie, temperatura


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL