WWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL

Jakość

zdolność wyrobu do spełnienia wymagań użytkownika

NIEZAWODNOŚĆ – zdolność obiektu do zapewnienia swojej jakości w czasie, informacje jak poprawić niezawodność zdobywamy przez doświadczenie i obserwację

USZKODZENIE – przypadek losowy

uĹźytkownika


REKLAMAWWW.OBWODYDRUKOWANE.TECH.INFO.PL